PL

PL

© Michael Clark

Oprogramowanie do pobranie

Tutaj znajdziesz listę wszystkich dostępnych programów do pobrania.

Oprócz wsparcia dla urządzeń Calibrite ColorChecker Display, Display Pro i Display Plus, w poniższej tabeli przedstawiono również listę starszych produktów X-Rite objętych wsparciem. Upewnij się, że masz zainstalowane najnowsze oprogramowanie lub sterowniki, aby korzystać ze wszystkich najnowszych aktualizacji i funkcji.

Uwaga: Przed ponowną instalacją systemu operacyjnego Windows upewnij się, że poprzednia jego wersja (w tym X-Rite i1 Studio/Profiler) została prawidłowo odinstalowana. Aby uzyskać instrukcję postępowania, kliknij tutaj.

Najnowsze wersje oprogramowania

Obsługiwane urządzenia:

Najnowsze wydanie

ColorChecker Display Pro
(X-Rite i1Display Pro)

ColorChecker Display Plus
(X-Rite i1Display Pro Plus)

ccProfiler

Najnowsze wydanie 1.1.1M, 1.1.2W

24/05/2022

System operacyjny:

MacOS 10.15 – 12.x
(z najnowszymi aktualizacjami)

Windows 8.1 – 11, 32 or 64 bit
(z zainstalowanym najnowszym dodatkiem service pack)

Obsługiwane urządzenia:

Najnowsze wydanie

ColorChecker Display
(X-Rite i1Display Studio)
(ColorMunki Display)

ColorChecker Studio
(X-Rite i1Studio)
(ColorMunki Photo/Design)

ccStudio

Najnowsze wydanie 1.1.1M, 1.1.2W

24/05/2022

System operacyjny:

MacOS 10.15 – 12.x
(z najnowszymi aktualizacjami)

Windows 8.1 – 11, 32 or 64 bit
(z zainstalowanym najnowszym dodatkiem service pack)

Obsługiwane urządzenia:

ColorChecker Passport, ColorChecker Passport Photo 2, 24-polowy ColorChecker (wszystkie rozmiary) oraz ColorChecker Digital SG

ColorChecker Camera Calibration

2.2.0 Win - 2.3.0 Mac

14/07/2021

System operacyjny:

MacOS 10.14 – 12.x
(z najnowszymi aktualizacjami)

Windows 8.1 – 11, 32 or 64 bit
(z zainstalowanym najnowszym dodatkiem service pack)

Obsługiwane urządzenia:

Aplikacja do testowania, czy system Windows może współpracować z utworzonymi profilami

Test LUT

2.0

12/02/2005

System operacyjny:

Windows 7 – 10, 32 or 64 bit
(z zainstalowanym najnowszym dodatkiem service pack)

Obsługiwane urządzenia:

Instalator starowników dla urządzeń ColorChecker

Sterowniki urządzeń XRD

3.1.131 Win - 3.0.132 Mac

10/09/2021

System operacyjny:

MacOS 10.14 – 12.x
(z najnowszymi aktualizacjami)

Windows 8.1 – 11, 32 or 64 bit
(z zainstalowanym najnowszym dodatkiem service pack)

Poprzednie wersje oprogramowania

Obsługiwane urządzenia:

ColorChecker Display Pro
(X-Rite i1Display Pro)

ColorChecker Display Plus
(X-Rite i1Display Pro Plus)

ccProfiler

1.0.1

02/08/2021

System operacyjny:

MacOS 10.14 – 12.x
(z najnowszymi aktualizacjami)

Windows 8.1 – 10, 32 or 64 bit
(z zainstalowanym najnowszym dodatkiem service pack)

Obsługiwane urządzenia:

ColorChecker Display
(X-Rite i1Display Studio)
(ColorMunki Display)

ColorChecker Studio
(X-Rite i1Studio)
(ColorMunki Photo/Design)

ccStudio

1.0.0

01/06/2021

System operacyjny:

MacOS 10.14 – 12.x
(z najnowszymi aktualizacjami)

Windows 8.1 – 10, 32 or 64 bit
(z zainstalowanym najnowszym dodatkiem service pack)