PL

PL

Promocja dysku twardego Regulamin promocji

 1. Promocja ważna dla wszystkich klientów, którzy zakupili kwalifikowany produkt Calibrite Display Pro HL lub Calibrite Display Plus HL oznaczony naklejką promocyjną „dysk zewnętrzny” w okresie trwania promocji.
 2. Oferta obowiązuje w dniach 5 października – 31 grudnia 2023. Klienci muszą złożyć wniosek o dysk zewnętrzny do 31 stycznia 2024. Odwiedź stronę calibrite.com/pl/hd-promo, aby dowiedzieć się, jak złożyć wniosek o bezpłatny dysk zewnętrzny.
 3. Podczas składania wniosku o bezpłatny dysk zewnętrzny, należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką oraz załączyć zdjęcie, skan dowodu zakupu lub zdjęcie/zrzut ekranu z e-maila potwierdzającego zakup. Spełnienie powyższych warunków pozwoli naszym pracownikom oddzielić poprawnie złożone wnioski, od wniosków wypełnionych niepoprawnie, które będą odrzucane.
 4. Wszelkie wiadomości należy przesyłać używając tego samego adresu e-mail, aby umożliwić nam sprawne śledzenie roszczenia w systemie.
 5. Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, otrzymasz unikalny kod rabatowy oraz adres URL do strony z dyskiem zewnętrznym. Dodaj dysk zewnętrzny do koszyka, a w kolejnym kroku użyj swojego unikalnego kodu rabatowego. Spowoduje to usunięcie kosztu dysku zewnętrznego i naliczenie wyłącznie opłaty dotyczącej kosztu wysyłki i obsługi w wysokości 45 zł z VAT.
 6. Za bezpieczeństwo unikalnego kodu rabatowego odpowiada klient. Calibrite LLC może wydać tylko jeden kod do zakupu kwalifikowanego produktu. Jeśli nadany kod został aktywowany wcześniej, Calibrite LLC zbada sprawę.
 7. Oferta nie może być łączona z innymi ofertami Calibrite LLC, o ile nie zaznaczono inaczej.
 8. Zaznaczając pole „Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera od Calibrite” w formularzu rejestracyjnym, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od Calibrite LLC i partnerów, zawierających najnowsze informacje oraz oferty specjalne, które w naszym mniemaniu mogą Cię zainteresować. Masz możliwość rezygnacji z subskrypcji e-mali w dowolnym momencie.
 9. Promocja obowiązuje jedynie na terenie Wielkiej Brytanii i Europy.
 10. Dysk zewnętrzny nie może być przekazany innej osobie ani wymieniony na gotówkę.
 11. Wniosek o dysk zewnętrzny musi zostać złożony przez klienta końcowego. Partnerzy handlowi nie mogą wnioskować o dysk zewnętrzny w imieniu klienta.
 12. Wniosek o dysk zewnętrzny zostanie rozpatrzony w ciągu 7-14 dni roboczych.
 13. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, dostawa dysku zewnętrznego może potrwać do 14 dni roboczych.
 14. Jeśli firma Calibrite doświadczy ograniczeń w dostawie dysku zewnętrznego, Calibrite zastrzega sobie prawo do dostarczenia klientowi produktu o takich samych parametrach: pojemności, rozmiaru i wartości.
 15. Dysk zewnętrzny nie może zostać przyznany wnioskodawcy, który:
  • nie zakupił kwalifikowanego produktu Calibrite w okresie trwania promocji; oraz/lub
  • nie wypełnił poprawnie wniosku on-line; oraz/lub
  • nie dostarczył dowodu zakupu (skan/zdjęcie paragonu/faktury lub e-mail potwierdzający zakup); oraz/lub
  • nie spełnił któregokolwiek z punktów Regulaminu
  • złożył wniosek o dysk zewnętrzny wcześniej
 16. Calibrite LLC zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji niekompletnego, zmienionego lub nieczytelnego wniosku. Calibrite LLC nie ponosi odpowiedzialności za zaginione, spóźnione, zniszczone
  lub nieprawidłowo wypełnione wnioski.
 17. Calibrite LLC nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, awarie sprzętu, oprogramowania, serwera, strony internetowej lub inne szkody uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo
  w promocji. Dowód nadania nie jest jednoznaczny z otrzymaniem wniosku przez Calibrite LLC.
 18. Calibrite LLC zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich wniosków, w celu potwierdzenia zgodności
  z Regulaminem promocji oraz ewentualnego egzekwowania uzupełniających informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji wniosku.
 19. Wszystkie związane z promocją dokumenty złożone przez uczestnika promocji stają się własnością Calibrite LLC i nie zostaną zwrócone. Składanie fałszywych, nieprawdziwych lub wprowadzających
  w błąd dokumentów może skutkować dyskwalifikacją uczestnika z aktualnej i przyszłych promocji Calibrite LLC oraz może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.
 20. Decyzje Calibrite LLC podejmowane w sprawie wszelkich aspektów promocji są ostateczne i wiążące.
 21. Calibrite LLC zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania warunków promocji bez podania przyczyny, jeżeli wymagają tego okoliczności.

Organizatorem promocji jest:

Calibrite LLC
1013 Centre Road, Suite 403S, Wilmington, DE 19805, USA